01

Sifa Za Kua Mwanachama

  • Awe na umri kuanzia miaka 18
  • Awe na akili timamu
  • Awe na chanzo halali cha kujiingizia kipato
  • Awe muaminifu na muadilifu
  • Awe tayari kufata taratibu zote za kikundi