02

Taratibu Za Kujiunga

  • Mwanachama atazaja fomu maalum ya kujiunga
  • Awe na kitambulisho cha Taifa,Kura au Passport ya kusafiria
  • Awe na picha Tatu za passport size
  • Mwanachama atatakiwa kulipa ada ya kiingilio cha shilingi 10,000/=
  • Mwanachama atatakiwa kuweka akiba kila mwezi kiasi  kisichopungua shilingi 20,000/=
  • Mwanachama atatakiwa kutoa kila mwezi ada ya  mchango wa jamii ambayo ni shilingi 5,000/=